رد کردن لینک ها

دکتر ساسان دبیری

متخصص و جراح گوش، گلو، بینی، سر و گردن

 دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیات علمی بیمارستان امیراعلم

دکتر ساسان دبیری

متخصص و جراح گوش، گلو، بینی، سر و گردن

حیطه فعالیت‌های پزشکی

متخصص بیماری‌های گوش و گلو و بینی و سر و گردن

اطلاعات بیشتر

جراحی انواع بیماری‌های گوش و اختلالات شنوایی

اطلاعات بیشتر

جراحی آندوسکوپی گوش و سینوس

اطلاعات بیشتر

جراحی بیماریهای عصب صورت (فاسیال)

اطلاعات بیشتر

جراحی تومورهای گوش و قاعده جمجمه

اطلاعات بیشتر

جراحی توده‌های غدد بزاقی، تیروئید و توده‌های گردن

اطلاعات بیشتر
سوابق و پژوهش‌ها
سوابق پزشکی و آموزشی
فارغ‌التحصیل در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ‌التحصیل در رشته تخصصی گوش و گلو و بینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ‌التحصیل در کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان امیراعلم
عضو کمیته مهارتهای ارتباطی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ریاست کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان امیراعلم
ریاست درمانگاههای تخصصی بیمارستان امیراعلم
ریاست اورژانس بیمارستان امیراعلم
معاون بین الملل گروه گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رییس مرکز توسعه پژوهش بالینی بیمارستان امیراعلم
معاون پژوهشی بیمارستان امیراعلم
مسوول ارزیابی دستیاران گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاون پژوهشی گروه گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسوول ارزشیابی آموزشی گروه گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو کمیته مرکزی علمی هفتمین کنگره بین المللی آسیا اقیانوسیه ای اتولوژی نورواتولوژی
عضو هیات تحریریه مجله نوین پزشکی
عضو کمیته داوری مجله Iranian journal of otorhinolaryngology
ویراستار بخش مقالات گوش و گلو و بینی مجله Acta Medica Iranica
کسب جایزه آموزشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوزدهمین جشنواره ابن سینا
بازگشت به بالای صفحه